Hiệp Lê | 08:17 17-03-2021

Sáng ngày 16/03/2021, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và Công ty TNHH MTV  Phát triển khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTPCo) đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác.

Theo Thỏa thuận này, Nhà trường cùng với SHTPCo sẽ triển khai các chương trình thực tập nghề nghiệp, tham quan tại các doanh nghiệp là đối tác của SHTPCo, giúp sinh viên làm quen và tiếp cận sớm với môi trường sản xuất của các doanh nghiệp trước khi giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi rời ghế Nhà trường. SHTPCo sẽ hỗ trợ, cung cấp các kiến thức, kỹ năng mềm phù hợp, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, 2 bên sẽ cùng xây dựng chương trình đào tạo dựa trên tiêu chí phù hợp của từng doanh nghiệp để khi sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu lao động chất lượng cao của các công ty trong khu Công nghệ cao TP.HCM. SHTPCo đồng thời cũng sẽ đồng hành cùng Nhà trường trong các sự kiện thường niên của Trường như: tham dự các hội thảo, tư vấn nghề nghiệp, tham gia giảng dạy các khóa học ngắn hạn, ngày hội việc làm, đặc biệt là hỗ trợ giới thiệu chuyên gia tư vấn, phản biện về chương trình đào tạo, nội dung đào tạo cho các môn học, các ngành học liên quan đến lĩnh vực hoạt động…

ThS Dương Công Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và Ông Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc SHTPCo đại diện 2 bên ký thỏa thuận hợp tác.

Một số hình ảnh buổi ký kết

Nguồn: Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

- Hi-techJob.com – Việc làm thời đại 4.0 - 

Bình luận:

0 0

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận. Bình luận của bạn có thể được biên tập lại trước khi hiển thị.
Chiều dài tối thiểu: 3 từ; Liên kết hoặc các ký tự đặc biệt sẽ tự động bị xoá khỏi bình luận. Gửi