Hiệp Lê | 08:58 16-02-2022

Một trong những thay đổi đáng lưu ý tại Nghị định 12/2022NĐ-CP là tăng mức phạt với hành vi dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

Chú thích ảnh
Trừ tiền đi muộn, doanh nghiệp bị phạt đến 40 triệu đồng.

Cụ thể, theo điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định 12/2022, phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng nếu phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Trong khi đó, trước đây mức phạt áp dụng với hành vi này là từ 10 - 15 triệu đồng (theo điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định 28/2020).

Mức phạt trên còn áp dụng với các hành vi sau:

- Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định;

- Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động;

- Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: Nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra…

XM/Báo Tin tức
 
Bình luận:

0 0

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận. Bình luận của bạn có thể được biên tập lại trước khi hiển thị.
Chiều dài tối thiểu: 3 từ; Liên kết hoặc các ký tự đặc biệt sẽ tự động bị xoá khỏi bình luận. Gửi