Hiệp Lê | 08:59 23-04-2021
Dù quan tâm tới công nghệ, nhưng thế hệ Gen Z (thế hệ trẻ nhất trong lực lượng lao động) bày tỏ lo ngại về tác động của công nghệ tới việc làm trong tương lai. Đây là thông tin từ báo cáo “Thế hệ Z đã sẵn sàng cho kỷ nguyên số” về quan điểm và cách thế hệ này đang chuẩn bị hành trang cho nền kinh tế số nhiều biến động do PwC Việt Nam thực hiện.

Khảo sát được PwC Việt Nam lấy ý kiến từ 461 đại diện Gen Z, các phân tích của báo cáo dựa trên dữ liệu từ Khảo sát mức độ sẵn sàng kỹ năng số Việt Nam được PwC Việt Nam công bố vào giữa tháng 3/2021.

Báo cáo cho biết, Gen Z Việt Nam có cảm nhận tích cực về công nghệ, tuy nhiên cũng là thế hệ tỏ ra lo ngại nhất. Trên 80% Gen Z tham gia khảo sát cho biết họ lạc quan rằng công nghệ sẽ cải thiện triển vọng công việc. Tuy nhiên với 11% Gen Z bày tỏ lo ngại về tác động của công nghệ tới việc làm trong tương lai. Theo đó, ba mối quan ngại lớn nhất được trích dẫn là: công nghệ sẽ khiến vai trò của họ trở nên thừa thãi (51%), họ sẽ không có năng lực phù hợp (26%) và “sẽ không thể học các kỹ năng phù hợp (12%).

Lao động trẻ lo công nghệ ảnh hưởng tới việc làm trong tương lai


Ông Quách Thành Châu, lãnh đạo nguồn nhân lực tại PwC Việt Nam - cho biết, trong thế giới đột phá ngày nay, không có công việc nào đứng ngoài những thay đổi trong tương lai. Theo đó, Gen Z nên bắt đầu nhìn nhận bản thân mình như một sự tổng hòa các năng lực và kỹ năng, thay vì chỉ gắn mình trong một nghề nghiệp hay vai trò nhất định.Bên cạnh đó, báo cáo của PwC Việt Nam - cho hay, gia nhập lực lượng lao động trong thời kỳ công nghệ thay đổi nhanh chóng, Gen Z Việt Nam phải đối mặt với khoảng cách kỹ năng ngày càng lớn trước những yêu cầu liên tục phát triển của thị trường lao động. Bên cạnh đó, có thể thấy mối liên hệ giữa trình độ học vấn hay kỹ năng của những người tham gia khảo sát và mức độ lạc quan của họ về ảnh hưởng của công nghệ tới tương lai việc làm. Cụ thể, 62% Gen Z Việt Nam không hoặc chưa có bằng cấp tin rằng tự động hóa mang lại nhiều rủi ro hơn là cơ hội, so với tỉ lệ 47% Gen Z có bằng cấp và trình độ kỹ thuật.

Ngoài ra, hiện Gen Z Việt Nam đang có cái nhìn cân bằng hơn so với các thế hệ trước về vai trò của các bên liên quan trong việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Trong khi 50% người được hỏi cho rằng phát triển kỹ năng là hành trình của mỗi cá nhân, 46% cho biết họ kỳ vọng doanh nghiệp và chính phủ sẽ có vai trò quyết định trong việc hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng nghề.

Mặt khác, hiện Gen Z đón nhận các phương thức làm việc linh hoạt một cách tích cực và có thể là lực lượng lao động từ xa hiệu quả nhất. Trong đó, 80% Gen Z dự đoán làm việc từ xa sẽ trở thành thông lệ mới và 57% Gen Z tham gia lao động cho biết họ cảm thấy hiệu quả khi làm việc tại nhà, tỷ lệ cao nhất ghi nhận trong các nhóm thuộc độ tuổi lao động.

“Các tổ chức sẽ cần áp dụng một tư duy khác để thu hút và giữ nhân tài Gen Z tại Việt Nam, những người sẽ sớm trở thành động lực phát triển cho lực lượng lao động cũng như nền kinh tế. Đặc biệt, kết quả khảo sát nhấn mạnh sự cấp thiết đối với các tổ chức trong việc sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu đặt ra bởi mô hình làm việc từ xa - về văn hóa lẫn cơ sở hạ tầng, trong khi cân nhắc các bước để giảm thiểu rủi ro an ninh mạng” ông Thành Châu cho hay.

 

Tác giả: Hoa Quỳnh
Nguồn: Báo Công thương
Sưu tầm: Hi-techJob - Việc làm thời đại 4.0

Bình luận:

0 0

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận. Bình luận của bạn có thể được biên tập lại trước khi hiển thị.
Chiều dài tối thiểu: 3 từ; Liên kết hoặc các ký tự đặc biệt sẽ tự động bị xoá khỏi bình luận. Gửi