Hiệp Lê | 11:24 04-04-2022
Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp, người lao động được kiểm tra, giám sát những nội dung nào? 
Bình luận:

0 0

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận. Bình luận của bạn có thể được biên tập lại trước khi hiển thị.
Chiều dài tối thiểu: 3 từ; Liên kết hoặc các ký tự đặc biệt sẽ tự động bị xoá khỏi bình luận. Gửi