Tuyển dụng IT làm việc trong dự án IoT

noname@hi-techjob.com

Nơi làm việc:Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Mức lương:30 tr - 40 tr

Hạn ứng tuyển:01/04/2021 Hết hạn ứng tuyển