Lao động phổ thông tại Nidec

Hiệp Lê

Nơi làm việc:Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Mức lương:10 tr - 20 tr