Nhân viên hành chính

Hiệp Lê

Nơi làm việc:Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Mức lương:< 10 tr

Hạn ứng tuyển:01/06/2021 Hết hạn ứng tuyển