Nhân viên chăm sóc khách hàng ứng dụng đặt xe

Hiệp Lê

Nơi làm việc:Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Mức lương:< 10 tr

Hạn ứng tuyển:31/03/202 Hết hạn ứng tuyển