Trưởng Bộ phận Điện

Hiệp Lê

Nơi làm việc:Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam

Mức lương:< 10 tr

Hạn ứng tuyển:15/02/2022 Hết hạn ứng tuyển