Kết quả: có 26 việc làm
Company logo

Công nhân sản xuất giày da

Hiệp Lê
10 tr - 20 tr

Khu Công nghiệp Nhơn Trạch — Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam

Company logo

Trưởng Bộ phận Điện

Hiệp Lê
< 10 tr

KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An — Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam

Company logo

Trưởng bộ phận cơ khí

Hiệp Lê
< 10 tr

KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An — Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam

Company logo

Nhân viên kỹ thuật

Hiệp Lê
< 10 tr

KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An — Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam

Company logo

Thợ sơn tĩnh điện

Hiệp Lê
< 10 tr

KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An — Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam

Company logo

Giám đốc sản xuất

Hiệp Lê
10 tr - 20 tr

KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Long An — Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam

Company logo

Chuyên viên Kinh doanh (Sales Executive)

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Merita Khang Điền — Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Đạt Nguyễn
< 10 tr

Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên chăm sóc khách hàng sàn thương mại điện tử

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên nhắc phí, thu hồi phí

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên chăm sóc khách hàng khối tài chính

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên tư vấn tài chính

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên chăm sóc khách hàng ứng dụng đặt xe

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên bảo trì khuôn

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Công nhân kỹ thuật vận hành máy CNC, EDM

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Phó Giám đốc sản xuất nhựa

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên thống kê sản xuất

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Chuyên viên kinh doanh

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Chuyên viên thiết kế khuôn mẫu

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu công nghệ Cao — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Chuyên viên lập trình khuôn mẫu

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

CÔNG TY HÀNG ĐẦU
Nkid

DELIVERING SMILES. Join Our Team.

2 ví trí đang tuyển dụng