Company logo

Tuyển dụng IT làm việc trong dự án IoT

30 tr - 40 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Kế toán tổng hợp - Bất Động Sản Công Nghiệp - Đức Hoà, Long An

Vietnam Factory Investment (VFI)
10 tr - 20 tr

Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Viet Nam

Company logo

Lao động phổ thông tại Nidec

Hiệp Lê
10 tr - 20 tr

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên kế toán

Hiệp Lê
< 10 tr

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên hành chính

Hiệp Lê
< 10 tr

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Lao động phổ thông

Hiệp Lê
< 10 tr

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Chuyên viên lập trình khuôn mẫu

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Chuyên viên thiết kế khuôn mẫu

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu công nghệ Cao — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Chuyên viên kinh doanh

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên thống kê sản xuất

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Phó Giám đốc sản xuất nhựa

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Công nhân kỹ thuật vận hành máy CNC, EDM

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên bảo trì khuôn

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Khu Công nghệ cao TP. HCM — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên chăm sóc khách hàng ứng dụng đặt xe

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên tư vấn tài chính

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên chăm sóc khách hàng khối tài chính

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên nhắc phí, thu hồi phí

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Nhân viên chăm sóc khách hàng sàn thương mại điện tử

Hiệp Lê
< 10 tr

Công viên phần mềm Quang Trung — Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Đạt Nguyễn
< 10 tr

Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh — Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Company logo

Chuyên viên Kinh doanh (Sales Executive)

Hiệp Lê
Thỏa thuận

Merita Khang Điền — Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

CÔNG TY HÀNG ĐẦU
Nkid

DELIVERING SMILES. Join Our Team.

2 ví trí đang tuyển dụng